Tags: Đảng viên

Khai trừ Đảng viên nếu bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Khai trừ Đảng viên nếu bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

view5
Dân trí Đảng viên đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “đa nguyên, đa đảng”, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước… sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng. Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét kỷ luật…

Kiểm điểm đảng viên đối với ông Cao Minh Quang

Kiểm điểm đảng viên đối với ông Cao Minh Quang

view1
Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra T.Ư sau khi xem xét kết luận tố cáo đối với một đảng viên là lãnh đạo Bộ Y tế thuộc diện Ban Bí thư quản lý đã có kết luận vi phạm.