Hội đồng trường chỉ phát huy khi cơ chế Bộ chủ quản được xóa bỏ

4 - 05/12/2017 - 00:14:29 - Giáo dục

Dân trí Nếu thực hiện đầy đủ cơ chế hội đồng trường, xác định đúng vai trò của hội đồng trường thì không cần đến cơ chế Bộ chủ quản và trường trực thuộc. Mặt khác, hội đồng trường chỉ có thể phát huy vai trò của mình đầy đủ và hoạt động có hiệu quả cao khi cơ chế Bộ chủ quản được hoàn toàn xóa bỏ. >> Sinh viên vào Hội đồng trường: "Dân chủ hay chỉ làm cồng kềnh bộ máy?” >> Hội đồng trường đại học tự bầu hiệu trưởng >> Nhiều trường đại học thành lập Hội đồng trường để đối phó

Xem thêm:

Xem thêm:

Đó là ý kiến của GS.TSKH Lâm Quang Thiệp, Trường Đại học Thăng Long tại Hội thảo Hội đồng trường vừa qua.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đang trong thời gian xin ý kiến các nhà khoa học và toàn thể xã hội trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Nội dung dự thảo này có nhiều điểm mới, nhiều nội dung được các cơ sở giáo dục đại học và dư luận quan tâm, đặc biệt trong đó có vấn đề Hội đồng trường.

GS.TSKH Lâm Quang Thiệp nhận định, trong quá trình đổi mới GDĐH ở nước ta, quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của trường đại học dần dần được tăng cường và nâng cao. Đặc biệt việc đưa thể chế hội đồng trường vào hệ thống GDĐH từ năm 2003 là một bước tiến đáng ghi nhận. Tuy nhiên quá trình áp dụng thể chế hội đồng trường trong GDĐH nước cho ta đến nay xảy ra không suôn sẻ, nguyên nhân chủ yếu là đưa vào một thể chế mới mà không có sự chuẩn bị tạo nên sự đồng thuận và đưa ra một lộ trình hợp lý.


GS.TSKH Lâm Quang Thiệp

GS.TSKH Lâm Quang Thiệp

Giáo dục đại học yếu kém là do quản lý

Theo GS.TSKH Lâm Quang Thiệp, trong mấy năm qua vấn đề quản lý giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học (GDĐH) được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Yếu kém vể quản lý được xem là một trong những nguyên nhân chính tạo nên sự yếu kém của GDĐH nói chung.

Khi nói về quản lý, một chủ đề nổi bật được nhắc đến là việc tăng cường quyền tự chủ và nâng cao trách nhiệm giải trình (trong Luật Giáo dục được gọi là “tự chịu trách nhiệm” (Luật GD, 1998, Điều lệ trường ĐH,2002 ) của các cơ sở GDĐH.

Tuy nhiên, khi các cơ sở GDĐH, đặc biệt là các cơ sở GDĐH công lập và các cơ sở GDĐH tư không vì lợi nhuận được trao quyền tự chủ, một vấn đề được đặt ra là điều gì có thể đảm bảo cho các cơ sở đó hoạt động đúng theo phương hướng mong muốn của Nhà nước và của các nhóm người có lợi ích liên quan?

Làm sao cho các cơ sở đó trở thành một thực thể tự chủ nhưng dân chủ, không bị rơi vào tay một người hoặc một nhóm người sử dụng để mưu cầu lợi ích riêng của họ?

Hai thực thể quan trọng trong một cơ sở GDĐH được hình thành để đáp ứng sự tìm kiếm đó là hội đồng trườngbộ máy điều hành của hiệu trưởng. Đối với GDĐH thế giới điều này không có gì mới lạ, tuy nhiên các vấn đề liên quan đến các thực thể này và quan hệ giữa chúng vẫn thường xuyên nảy sinh và được nghiên cứu để xử lý, cải tiến. Còn đối với GDĐH nước ta vấn đề này còn rất mới mẻ, vì đất nước ta nói chung và hệ thống GDĐH nước ta nói riêng vẫn đang trong thời kỳ chuyển tiếp từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng thể chế mới cho Hội đồng trường Việt Nam như thế nào?

GS.TSKH Lâm Quang Thiệp cho rằng, thể chế hội đồng trường gắn với cặp khái niệm quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của trường ĐH, đã dần dần được đưa vào hệ thống GDĐH nước ta từ khi bắt đầu thời kỳ “đổi mới” sau năm 1986.

Tuy nhiên trong thời kỳ chuyển tiếp kéo dài từ đó cho đến nay các thói quen và thể chế cũ của thời kế hoạch hóa tập trung vẫn tồn tại và giằng co với các phong cách và thể chế mới.

Trong GDĐH, một trong những thể chế và thói quen cũ tạo lực cản rất lớn đối với việc thực hiện các thể chế và phong cách quản lý mới chính là cơ chế “bộ chủ quản” và trường “trực thuộc”.

Bộ chủ quản của các trường ĐH công lập dưới thời kế hoạch hóa tập trung có quyền quyết định mọi vấn đề của trường ĐH, còn cơ quan điều hành trường ĐH phải thực hiện mọi việc theo quyết định “từ trên”.

Trong quá trình đổi mới GDĐH, cơ chế quản lý đó cũng được cải tiến dần, trường ĐH được dần dần giao quyền tự chủ về nhiều mặt.

Tuy nhiên, cho đến nay, hai lĩnh vực quyết định quan trọng nhất trong hoạt động của trường ĐH trực thuộc phần lớn vẫn nằm trong tay bộ chủ quản, đó là tài chính và nhân sự.

Cụ thể là, kinh phí hàng năm cho các trường ĐH do Bộ chủ quản phân phối sau khi Bộ nhận từ ngân sách nhà nước, các nhân sự quan trọng nhất của trường ĐH, trong đó có hiệu trưởng, hiệu phó, do bộ chủ quản bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Bộ chủ quản có cơ chế kiểm soát trường trực thuộc về nhiều mặt, và trường trực thuộc có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện công việc với Bộ chủ quản. Trường ĐH không có quyền tự quyết định đối với nhiều vấn đề, điều đó làm cho sự đáp ứng đối với các biến động của thị trường thường không được nhanh nhạy, các trường khó thích nghi với thị trường.

Nhận thấy sự cản trở đó của cơ chế bộ chủ quản, trong Nghị quyết 14 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới GDĐH (Nghị quyết 14, 2005) đã ghi chủ trương “Xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, xây dựng cơ chế đại diện sở hữu nhà nước đối với các cơ sở GDĐH công lập”.

Có thể thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa chủ trương xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản của Nghị quyết 14 với việc đưa cơ chế hội đồng trường vào trường ĐH theo Điều lệ trường ĐH năm 2003 và Luật Giáo dục năm 2005.

Các chủ trương nói trên của Nhà nước có thể hiểu là xuất phát từ quan niệm trường ĐH công lập thuộc sở hữu công, quyền sở hữu đó được giao cho đại diện của nó là hội đồng trường chứ không phải cho một cá nhân hiệu trưởng.

Hội đồng trường xác định rõ các chính sách của nhà trường, lựa chọn một hiệu trưởng xứng đáng để giao quyền điều hành, và theo dõi, kiểm tra đánh giá việc sử dụng quyền được giao đó.

"Nếu thực hiện đầy đủ cơ chế hội đồng trường, xác định đúng vai trò của hội đồng trường thì không cần đến cơ chế Bộ chủ quản và trường trực thuộc. Mặt khác, hội đồng trường chỉ có thể phát huy vai trò của mình đầy đủ và hoạt động có hiệu quả cao khi cơ chế Bộ chủ quản được hoàn toàn xóa bỏ" - GS Thiệp nhấn mạnh.

Cần sự đồng thuận trong cộng đồng giáo dục đại học

GS.TSKH Lâm Quang Thiệp cho biết, điều lệ trường ĐH năm 2010 đã đưa ra khá đầy đủ những quy định để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của hội đồng trường.

Tuy nhiên cho đến nay việc triển khai xây dựng thể chế hội đồng trường trong các các trường ĐH vẫn hết sức chậm chạp, sự đồng thuận trong việc đưa thể chế này vào hệ thống GDĐH vẫn chưa cao.

Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này ở chỗ đây là một chủ trương tạo nên sự di chuyển về quyền lực, không phải bộ phận nào trong hệ thống GDĐH cũng dễ dàng chấp nhận và thích nghi được với sự dịch chuyển ấy nên có phản ứng không thuận lợi ở nhiều cấp độ khác nhau. Các phản ứng này có thể liên quan đến lý do về nhận thức, cũng có thể gắn với lợi ích nhóm.

Ở cấp trường ĐH nhiều ý kiến cho rằng các hiệu trưởng ĐH không ai thích đưa vào một cơ chế hạn chế quyền lực của họ. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc độ khác thì không hẳn như vậy.

GS.TSKH Lâm Quang Thiệp cho hay, một hiệu trưởng ĐH trao đổi với ông rằng: hội đồng trường tạo cho hiệu trưởng cảm giác “an toàn” hơn nhiều khi điều hành, vì khi nhà trường phải đối mặt với các quyết định lớn quan trọng trong công việc, có thể gây phản ứng của nhiều đối tượng khác nhau, thì hội đồng trường là chỗ dựa vững chắc cho hiệu trưởng.

Chính vì vậy người ta thường nói hội đồng trường là chiếc đệm chắn giảm xung cho hiệu trưởng. Và kết quả là hội đồng trường giúp hiệu trưởng làm được những việc lớn hơn, có ý nghĩa hơn cho nhà trường và xã hội.

Ở các cơ quan quản lý nhà nước, một số người, đặc biệt những cán bộ có năng lực, cho rằng nếu tăng cường việc giao quyền tự chủ cho trường ĐH qua hội đồng trường thì cán bộ ở các cơ quan này sẽ có nhiều thời gian vào những công việc có chất lượng liên quan đến quản lý nhà nước, có điều kiện nâng cao trình độ, chứ không phải đi sâu vào những việc sự vụ của các trường ĐH. Cơ chế “xin cho” sẽ giảm, điều đó sẽ giảm áp lực đối với một số đông cán bộ ở cơ quan quản lý nhà nước (hiển nhiên một số ít người khác sẽ không vui).

Một vấn đề cũng được nhiều người đặt ra khi bàn về chủ đề hội đồng trường ở trường ĐH: một khi đã nói Đảng lãnh đạo toàn diện thì không cần thiết có hội đồng trường, vì sự lãnh đạo của hội đồng trường sẽ chồng chéo với sự lãnh đạo của Đảng ủy.

GS.TSKH Lâm Quang Thiệp đã kể một phân tích của một cán bộ cao cấp chuyên nghiệp của Đảng tại một hội thảo về vấn đề này. Cụ thể, Đảng lãnh đạo dựa vào hệ thống giá trị mà Đảng theo đuổi chứ không phải dựa vào sự áp đặt bằng quyền lực. Hội đồng trường là một thực thể quyền lực.

Sự lãnh đạo của Đảng ủy sẽ hỗ trợ những quyết định đúng đắn của Hội đồng trường và ngăn chặn những quyết định không đúng đắn, do đó sẽ tạo sự đồng thuận trong nhà trường để nhà trường phát triển tốt. Nếu Đảng ủy dùng quyền lực của mình khi lãnh đạo ở trường ĐH thì sẽ dễ bị thoái hóa.

Cần đưa ra một lộ trình hợp lý để xây dựng cơ chế Hội đồng trường trong các trường ĐH

GS.TSKH Lâm Quang Thiệp lưu ý, trong hệ thống GDĐH Việt Nam thể chế hội đồng trường là rất mới, do đó để xác lập được thể chế hội đồng trường trong các trường ĐH Việt Nam Nhà nước cần đưa ra một lộ trình hợp lý.

Trước hết cần rà soát hệ thống các văn bản luật và dưới luật có liên quan với hội đồng trường và có phương án chỉnh sửa những quy định không tương thích .

Hội đồng trường không nên được triển khai nhất loạt mà nên được xây dựng trước ở các cơ sở GDĐH được quyền tự chủ cao, đặc biệt là các trường ĐH trọng điểm. Nhà nước nên chỉ đạo các cơ sở GDĐH này lập kế hoạch xây dựng hội đồng trường. Sau một thời gian triển khai nên tổ chức rút kinh nghiệm để phổ biến cho các trường khác.

Những quan niệm chung về hội đồng trường và thể thức hoạt động của hội đồng trường còn rất mới mẻ đối với cả cộng đồng giáo chức và nhân viên trong cơ sở GDĐH, kể cả các thành viên của hội đồng trường. Do đó để có thể đảm bảo hoạt động của hội đồng trường có hiệu quả phải phổ biến sâu rộng về thể chế này trong cộng đồng nhà trường, đồng thời phải tổ chức các khóa tập huấn cho các thành viên hội đồng trường, kể cả chủ tịch hội đồng.

Nếu những người lãnh đạo có quyết tâm chính trị cao, nếu cộng đồng GDĐH kiên trì đấu tranh để những thể chế mới và đúng đắn được xác lập thì có thể hy vọng chúng ta có một hệ thống GDĐH phát triển nhanh và lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Hồng Hạnh (ghi)

Từ khóa:

Bài viết khác

 • Vật liệu nano hai chiều: Mảnh đất tiềm năng nghiên cứu cho các nhà khoa học trẻ
  Vật liệu nano hai chiều: Mảnh đất tiềm năng nghiên cứu cho các nhà khoa học trẻ
  Dân trí Sáng nay 11/12/2017, lớp học quốc tế lần thứ 23 (VSOP23 – 23rd Vietnam School of Physics) về chủ đề “Vật liệu hai chiều và các hệ phức hợp van der Waals” đã được khai mạc tại Trung tâm quốc tế về Khoa học và Giáo dục liên ngành Quy Nhơn, Bình Định.
 • Đề xuất: Áp dụng thuyết cửa sổ vỡ để giải quyết nạn bạo hành trẻ mầm non
  Đề xuất: Áp dụng thuyết cửa sổ vỡ để giải quyết nạn bạo hành trẻ mầm non
  Dân trí Xét theo Thuyết cửa sổ vỡ, việc tạm đình chỉ những cơ sở mầm non có sai phạm về mặt hành chính, và chỉ cho mở cửa trở lại khi đã khắc phục sai phạm sẽ có thể hạn chế được các hành vi bạo hành trẻ ở những cơ sở này. >> Từ thuyết cửa sổ vỡ, nhìn sang các vụ cơ sở mầm non bạo hành trẻ
 • TP Vinh: Các trường mầm non trả lại tiền học phí thu quá quy định
  TP Vinh: Các trường mầm non trả lại tiền học phí thu quá quy định
  Dân trí Theo công văn phản hồi của UBND TP Vinh (Nghệ An) thì các trường đã tính toán và hoàn trả lại cho phụ huynh học sinh số tiền đã thu quá theo quy định. Đơn vị này xin tiếp thu nghiêm túc vấn đề mà Báo Dân trí phản ánh đồng thời sẽ có ý kiến đề xuất với Sở GD&ĐT và UBND tỉnh Nghệ An nghiên cứu, xem xét điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn. >> TP Vinh: Tựu trường, trẻ mầm non vẫn phải đóng học phí theo ngày nghỉ
 • Tăng lương cho giáo viên: Xin đừng bàn cãi nữa!
  Tăng lương cho giáo viên: Xin đừng bàn cãi nữa!
  Dân trí Tiền lương của nghề giáo vẫn luôn là câu chuyện dài nhiều tập với bao trăn trở, băn khoăn khi các chế độ đãi ngộ vẫn chưa tương xứng với áp lực, vị thế người thầy. >> Lương giáo viên sẽ xếp cao nhất trong hệ thống bậc lương
 • Mời bạn thử tài giải câu đố mở khóa
  Mời bạn thử tài giải câu đố mở khóa
  Dân trí Có 4 chiếc chìa khóa và 4 ổ khóa. Bạn phải trải qua tối đa bao nhiêu lần cắm sai chìa vào ổ khóa cho đến khi tra được cả 4 chìa vào đúng 4 ổ khóa? >> Thử tài tính toán với 4 câu đố không hề khó >> Mời bạn giải 5 câu đố không thể giải cực nhanh
 • Hãy truyền đến các em lòng ham mê đọc sách
  Hãy truyền đến các em lòng ham mê đọc sách
  Dân trí Hiện nay có rất nhiều thầy cô thường than phiền rằng học sinh bây giờ lười đọc sách. Dường như văn hóa đọc không còn hấp dẫn các em. Điều này cũng thật dễ hiểu, bởi vì các trò chơi trên mạng có sức lôi cuốn các em hơn nhiều so với ngồi ôm một cuốn sách để đọc. >> Cảm phục tấm lòng vì học sinh của cô giáo với gần 30 năm đứng lớp
 • Cần có chế tài mới thực hiện được Hội đồng trường
  Cần có chế tài mới thực hiện được Hội đồng trường
  Dân trí Để mô hình HĐT sớm đi vào thực tiễn, Bộ GD & ĐT ngoài vai trò lập quy pháp lý, còn phải tổ chức hướng dẫn thực thi, bồi dưỡng năng lực ra quyết định cho HĐT của các trường ĐH, tổng kết rút kinh nghiệm những điển hình tiên tiến, giám sát việc thực thi điều lệ trường ĐH, kể cả chế tài đối với những trường ĐH nào không thực hiện. >> “30% thành viên bên ngoài vào hội đồng trường là hơi nhiều” >> Hội đồng trường chỉ phát huy khi cơ chế Bộ chủ quản được xóa bỏ >> Sinh viên vào Hội đồng trường: "Dân chủ hay chỉ làm cồng kềnh bộ máy?”
 • Dự kiến tăng mức thưởng HS,SV đoạt Huy chương vàng quốc tế lên 65 triệu đồng
  Dự kiến tăng mức thưởng HS,SV đoạt Huy chương vàng quốc tế lên 65 triệu đồng
  Dân trí Dự kiến mức thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải Huy chương Vàng quốc tế bằng 50 lần lương tối thiểu chung (khoảng 65.000.000 đồng); Huy chương Bạc quốc tế bằng 33 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 42.900.000 đồng...)
 • Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa: Bưng bít thông tin phải chịu trách nhiệm
  Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa: Bưng bít thông tin phải chịu trách nhiệm
  Dân trí Đó là chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Thanh Hóa về việc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đột xuất của đơn vị đối với Trưởng Phòng GD-ĐT huyện, thị, thành phố; hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT.
 • 3 nữ sinh lớp 7 bị hai “đàn chị” lớp 9 đánh liên tiếp vào đầu
  3 nữ sinh lớp 7 bị hai “đàn chị” lớp 9 đánh liên tiếp vào đầu
  Dân trí Ngày 9/12, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh 3 học sinh nữ đứng xếp hàng bị 2 nữ sinh khác đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt kèm theo đó là những lời nói thô tục. Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ đánh nhau xảy ra tại trường THCS Trần Hưng Đạo (TP Rạch Giá, Kiên Giang) vào ngày 6/12.
 • Tăng lương cho giáo viên: Tính khả thi rất thấp
  Tăng lương cho giáo viên: Tính khả thi rất thấp
  GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn khoa học-giáo dục-môi trường UBTW MTTQ Việt Nam cho rằng việc xếp lương giáo viên vào thang bảng lương ở bậc cao nhất là hợp lý. Tuy nhiên, tính khả thi của đề xuất này trong bối cảnh hiện nay là rất thấp. >> 30 năm đứng lớp, lương giáo viên cao nhất 10 triệu đồng >> Vì sao phải đưa tăng lương giáo viên vào luật?
 • Lạm thu trong trường học: Người đứng đầu vẫn vô can?
  Lạm thu trong trường học: Người đứng đầu vẫn vô can?
  Dân trí Tình trạng sai phạm trong việc thực hiện các khoản thu - chi ở các đơn vị, trường học diễn ra tràn lan tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Một số cá nhân, đơn vị trường học xảy ra sai phạm đã bị xử lý. Tuy nhiên, vẫn chưa có người đứng đầu địa phương nào phải chịu trách nhiệm theo như tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. >> Loạn thu, chi ở trường nghèo
 • Tranh cãi Chi Pu vào đề thi Văn
  Tranh cãi Chi Pu vào đề thi Văn
  Dân trí Sau khi bất ngờ xuất hiện trong đề thi môn Tài chính ngân hàng, mới đây, Chi Pu lại tiếp tục xuất hiện trong đề kiểm tra môn Ngữ văn của trường THPT Hạ Hòa, Phú Thọ khiến nhiều người tranh cãi.
 • Từ thuyết cửa sổ vỡ, nhìn sang các vụ cơ sở mầm non bạo hành trẻ
  Từ thuyết cửa sổ vỡ, nhìn sang các vụ cơ sở mầm non bạo hành trẻ
  Dân trí Thuyết cửa sổ vỡ cho rằng chúng ta không nên bào chữa, xem nhẹ hay dung thứ cho những sai phạm nhỏ, vì như thế sẽ khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. >> Tại sao bạo hành trẻ thường xảy ra ở cơ sở mầm non nhỏ lẻ?
 • Sẽ phá bỏ ngôi trường 20 tỷ đồng bỏ hoang gần 10 năm
  Sẽ phá bỏ ngôi trường 20 tỷ đồng bỏ hoang gần 10 năm
  Dân trí Trong khi học sinh thiếu chỗ học trầm trọng thì ngôi trường tiểu học Trần Văn Kiểu ở quận 6, TPHCM mới sử dụng được 4 năm thì đã bỏ hoang gần 10 năm nay. Điều này làm cử tri vô cùng bức xúc. >> Ngôi trường gần 20 tỷ đồng bị bỏ hoang
 • Bộ đội biên phòng Đồng Tháp “nâng bước” học sinh nghèo vùng biên
  Bộ đội biên phòng Đồng Tháp “nâng bước” học sinh nghèo vùng biên
  Dân trí Nhằm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới, từ năm 2016, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp thực hiện chương trình “nâng bước em tới trường”. Tính đến nay, đơn vị đỡ đầu 42 em học sinh, trong đó có 05 em là học sinh của nước bạn Campuchia. >> Chiến sĩ biên phòng nhận chăm sóc, dạy học cho 2 em nhỏ mồ côi cha >> Chiến sĩ bộ đội biên phòng đỡ đầu cho 3 học trò khó khăn tới trường
 • Trắc nghiệm: Bạn có giỏi tiếng Anh hơn một học sinh 11 tuổi ở Anh?
  Trắc nghiệm: Bạn có giỏi tiếng Anh hơn một học sinh 11 tuổi ở Anh?
  Dân trí Liệu bạn có giỏi tiếng Anh hơn một học sinh 11 tuổi ở Anh? Thử làm bài trắc nghiệm dưới đây về chính tả và ngữ pháp tiếng Anh xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé. >> Trắc nghiệm: Bạn có biết tên tiếng Anh của các trái cây quen thuộc?
 • Cà Mau: Đại biểu HĐND lo lắng về hiện trạng bạo hành trẻ mầm non
  Cà Mau: Đại biểu HĐND lo lắng về hiện trạng bạo hành trẻ mầm non
  Dân trí Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau khẳng định, hiện nay vấn đề bạo hành trẻ ở các trường mầm non tại Cà Mau là không có. Đại biểu Hội đồng nhân dân thì cho rằng nó chưa xảy ra chứ chưa chắc không xảy ra. >> Cảnh báo bạo hành trẻ mầm non “nóng” nghị trường Đà Nẵng
 • 7 lý do ”vàng” cần có áp lực cho con tuổi mới lớn
  7 lý do ”vàng” cần có áp lực cho con tuổi mới lớn
  Dân trí “Thay vì nâng đỡ, lót lông, trải đệm cho con độ tuổi mới lớn bước, các cha mẹ nhất thiết phải đặt con vào những thử thách cam go để con từng bước vững vàng lên. Nếu không có thử thách, theo các cha mẹ, các con tuổi mới lớn sẽ ra sao?”. Trên đây là ý kiến của TS Vũ Thu Hương (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) về việc nếu không đặt vào áp lực, liệu con tuổi mới lớn sẽ ra sao?
 • Trường cũ lên tiếng chuyện thất học của bé trai bị bố đẻ bạo hành
  Trường cũ lên tiếng chuyện thất học của bé trai bị bố đẻ bạo hành
  Dân trí Theo chị Nguyễn Thúy Ngân, mẹ đẻ cháu K., cháu bé không được đi học hơn một năm qua. Tháng 8/2016, chị Ngân liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của con thì được biết bố cháu bé đã xin cho cháu nghỉ học hè để đi du lịch cùng gia đình. Vậy trường tiểu học cũ mà cháu K. theo học nói gì về vấn đề này? >> Quận Cầu Giấy sẵn sàng tiếp nhận bé trai bị bố bạo hành vào học ngay